Ägarskiften - Skog
Kvartalsvis tryckt publikation eller månadsabonnemang på datafil med uppgifter om
skogsfastigheter som bytt ägare. Totalt sker det i landet ca 15.000 ägarbyten varje år.


Detta ingår i "Ägarskiften - Skog", både i den tryckta kvartalsrapporten och
månadsabonnemanget på datamedia:

- Köparens namn, adress, ort, ev. telefon samt ålder, kommun och län.
- Ev. bolagsform, verksamhetsinriktning/bransch enligt bolagsverket.
- Kommun län och församling för den köpta fastigheten, överlåtelsemånad.
- Typ av överlåtelse och ev köpeskilling.
- Fastighetens totalareal, skogsareal, taxeringsvärde, skogsbruksvärde presenteras i
form av intervaller.
- Säljarens namn, kommun och ålder.Vid abonnemang på datamedia: Månadsvisa leveranser i excelformat.

Läs mer under Skogspaketet - Priser om våra förmånliga paketlösningar.


Skogspaketet
LantbruksFakta, Emil Eklöfsväg 11, 741 92 Knivsta, Tel: 018-418 23 00
www.skogsagare.se / www.lantbruksfakta.seinfo@skogsagare.se
Länkar

www.skogsagare.se

www.lantbruksfakta.se