Avverkningsregistret
Kvartalsvis tryckt publikation eller månadsabonnemang på datafil med uppgifter om
ägare och fastigheter där det beslutats om avverkning av minst 0,5 ha skog. Totalt i
landet ca 45.000 ärenden varje år.

Detta ingår i ”Avverkning Skog” , både i den tryckta kvartals-rapporten och
Månadsabonnemanget på datamedia:

Uppgifter kring ägaren:
Ägarens namn, adress, ort, ålder, ev. telefon samt kommun och län.
Markering för om ägaren är utbo.
Uppgifter kring avverkningen:
Kommun, län, församling för fastigheten, under perioden sökt avverkningsareal,
samt i de flesta fall även fastighetens totalareal samt areal skog och totalt
skogsbruksvärde.


Vid abonnemang på datamedia: Månadsvisa levernaser i excelformat.

Läs mer under Skogspaketet  - priser om våra förmånliga paketlösningar.


Skogspaketet
LantbruksFakta, Emil Eklöfsväg 11, 741 92 Knivsta, Tel: 018-418 23 00
www.skogsagare.se / www.lantbruksfakta.seinfo@skogsagare.se
Länkar

www.skogsagare.se

www.lantbruksfakta.se