LantbruksFakta har Sveriges mest kompletta register över det svenska skogs- och lantbruket. Nu har vi samlat alla de viktiga register du behöver kring det svenska skogsbruket i förmånliga paketerbjudanden.

Med hjälp av Skogsägareförteckningen, Ägarskiften Skog och Avverknings-registret finns för första gången alla de viktiga uppgifter du behöver för effektiva affärer med det svenska skogsbruket. Uppgifterna finns tillgängliga både i tryckt form och som datafiler.

Modern affärsverksamhet kräver samlad kunskap och effektiva, ständigt uppda-terade register för att fokus skall kunna ligga på den goda affären. Läs mer om produkterna och se våra förmånliga erbjudanden!
   
Effektiva affärer med svenskt skogsbruk
Skogspaketet
LantbruksFakta, Emil Eklöfsväg 11, 741 92 Knivsta, Tel: 018-418 23 00
www.skogsagare.se / www.lantbruksfakta.seinfo@skogsagare.se

Länkar

www.skogsagare.se

www.lantbruksfakta.se
Skogsägare
Förteckningen
Ägarskiften
Skog
Averknings-
registret