SkogsägareFörteckningen
Tryckt katalog med årlig utgivning, länsvisa utgåvor med kommunvis uppdelning för
att underlätta användandet.

• De uppgifter som presenteras kring varje ägare är
• Kontaktuppgifter till varje ägare samt ålder, och uppgifter om de fastigheter de
äger.

• De uppgifter som presenteras kring varje fastighet är:
Fastighetbeteckning, Totalareal, Arealskog, Areal skogsimp, Taxeringsvärde,
Skogsbruksvärde samt Ägarandel.

Förteckningarna innehåller totalt uppgifter om mer än 204.000 skogsägare och
222.800 fastigheter med skog

I förteckningen är det lätt att se ägare som äger fastigheter i fler än en kommun och
även utbor.
Det finns även uppgifter om de skogsfastigheter i länet som bytt ägare det senaste
året.

För varje kommun finns tio-i-topp listor över största skogsägarna, största
fastigheterna m.m.

Pris per län av Skogsägareförteckning 2012 är 459:- (inkl-moms). Vid beställning av
fler en ett län lämnas offert.

Läs mer under Skogspaketet - priser om våra förmånliga paketlösningar.

Du kan läsa mer om SkogsägareFörteckningen på www.skogsagare.se
Skogspaketet
LantbruksFakta, Emil Eklöfsväg 11, 741 92 Knivsta, Tel: 018-418 23 00
www.skogsagare.se / www.lantbruksfakta.seinfo@skogsagare.se
Länkar

www.skogsagare.se

www.lantbruksfakta.se