Tryckta publikationer

Priserna gäller länsvisa utgåvor. Vid beställning av fler än ett län lämnas offert.

Skogsägareförteckning (årsutgåva) .459 kr / st / län*
                                                                       *Priserna är exkl. moms (f n 6 %)


Skogspaketet - månadsabonnemang digitalt (Datafil)

Månadsvisa leveranser av länsvisa digitala utgåvorna (datafil) av: Ägarskiften skog
samt Avverkning skog.

Ägarskiften skog - Innehåll i excelfilen
Köparens namn, adress, ort, ev. telefon, ålder samt kommun och län.
Ev. bolagsform, verksamhetsinriktning/bransch enligt bolagsverket
Kommun län och församling för fastigheten. Överlåtelsemånad. Typ av överlåtelse och
ev köpeskilling.
Fastighetens totalareal, Skogsareal, Taxeringsvärde och skogsbruksvärde presenteras
i intervall.
Säljarens namn, kommun och ålder.

Årskostnad: 9.000 kr exkl. moms. Vid beställning av flera län lämnas offert.

Avverkningsregistret skog - Innehåll i excelfilen
Ägarens namn, adress, ort, ev. telefon ålder samt kommun och län
Uppgifter avverkning: kommun, län, församling för fastigheten, under perioden anmäld
avverkningsareal.
I de flesta fallen framgår även fastighetens totalareal samt areal skog och totalt
skogsbruksvärde. i intervall.
Markering för om ägaren är utbo gällande aktuell fastighet.
Skogsägareförteckning
I Grundabonnemanget ingår även ett exemplar av din länsutgåva av den tryckta
Skogsägareförteckningen.

Årskostnad: 9.000 kr exkl. moms. Vid beställning av flera län lämnas offert.
Skogspaketet priser
Skogspaketet
LantbruksFakta, Emil Eklöfsväg 11, 741 92 Knivsta, Tel: 018-418 23 00
www.skogsagare.se / www.lantbruksfakta.seinfo@skogsagare.se
Länkar

www.skogsagare.se

www.lantbruksfakta.se